WEBSHOP

Antenninstallation

Våra montörer är CANT-auktoriserade och utför alla installationer i högsta klass.

Vi utför bland annat nymontering, service och underhåll av:

Terresta antenner

Parabolantenner

Centralantennsystem

 

Vi debiterar 600 kr per timme.
Reskostnad samt installationsmaterial tillkommer.
Minsta debitering är 1,5h samt resa 300 kr = 1 200 kr