Historia

Historia

Historien om TV-tjänst berättas enklast med hemelektronikens utveckling under samma tidsperiod. Två unga tv-tekniker, Roland och Per-Inge, startade 1971 TV-tjänst. Detta sker samma år som riksdagen tar beslut om att permanenta färg-tv utsändningarna. Två tydliga ledord finns med under hela TV-tjänsts 40-åriga historia; Kvalitet och service.

1971-1979
Verksamheten startar på Vasavägen 53 med fokus på tv-service på den egna verkstaden eller i hemmet hos kunderna. Försäljning av välkända fabrikat kompletterar serviceverkstaden. I slutet av 70-talet introduceras videobandspelaren, VHS, på den svenska marknaden och blir alltmer vanlig i de svenska hemmen under den första delen av 80-talet.

1980–1985
Kunderna kan nu också välja till text-tv funktionen till sin nya TV. TV-tjänst säljer spelare i butiken och man erbjuder självklart kunderna hjälp med installationen. Under flera år tillhandahåller man även filmer för uthyrning. Tack vare ettframgångsrikt koncept med service och kvalité växer verksam- heten fort och 1980 flyttar verksamheten till större lokaler på Västra Vägen 14. Redan 1981 skall det visa sig att även lokalerna på Västra Vägen 14 är för små. En serviceverkstad på Nya Tanneforsvägen förvärvas och större lokalyta för försäljning frigörs på Västra Vägen 14.

1985–1990
CD-spelaren gör entré men till en början är intresset svalt för den nya tekniken, LP-skivan har en stark förankring i de svenska hemmen. I slutet av 80-talet tar försäljningen fart. TV3 startar sina satellitsändningar från London och 1990 startar TV4 den tredje marksända kanalen. Sedan några år tillbaka är våra bilstereor utrustade med RDS-funktion vilket bland annat ger oss värdefull trafikinformation, en svensk uppfinning. Verksamheten växte snabbt och 1986 förvärvade TV-tjänst en tomt i Ekholmen. 1989 uppförde och iordningställde man en serviceverkstad, lager, kontor samt en större butikslokal. Under perioden har TV-tjänst fullt upp med att hjälpa kunderna med att montera antenner på fastigheter och bilstereo med RDS i bilarna. 

1990–1995
Fler svenska och svensktextade kanaler gör entré på den svenska marknaden. Mottagningen sker företrädesvis via den egna parabolen eller via det lokala kabelnätet. Videokameran finns nu i ett smidigare format och försäljningen ökar kraftigt. TV-tjänst monterar paraboler och installerarar kabelboxar. Vi hjälper kunderna med överföring av det man filmat på video-8 band till VHS band. 1993 öppnade butiken i Ekholmen för service och försäljning samt uthyrning av alla produkter inom elektronikbranschen.

1995–2000
Persondatorerna blir allt vanligare och fler o fler ansluter sig till internet trots att vissa belackare påstår att det ”bara är en fluga”. Den globala telefontekniken GSM ersätter det nordiska systemet NMT och mobiltelefonerna blir mindre i formatet. I slutet av 90-talet lanseras DVD-spelaren, till en början enbart för uppspelning men senare även för inspelning. Teracom startar i samarbete med SVT 1999 de första digitala marksändningarna. Nu kan även de som enbart har en traditionell antenn få tillgång till ett större utbud av kanaler. TV-tjänst hjälper kunderna i hemmet med installation av det nyligen införskaffade modemet och sammankopplingen med datorn, IBM är ett fabrikat man jobbar brett med.

2000–2005
I de svenska hemmen har man nu börjat bli bortskämd med bra bildkvalité. För att få ett matchande ljud investerar man i en hembioanläggning med högtalare runt omkring, bild och ljud i samverkan ger en bra totalupplevelse. De första platt-TV apparaterna syns på butikshyllorna och många inser att tjock-TV:ns tid snart är förbi. Vi lagrar inte längre våra inspelningar på band utan istället på DVD-skiva, minneskort och hårddiskar. Den digitala stillbildskameran börjar visa god kvalité och det pratas pixlar och zoom. TV-tjänst är fullt sysslsatta med att installera bioljud hemma hos kunderna, en riktig succé.

2005–2011
Platt-TV är på allas läppar och det diskuteras flitigt vilken av de två teknikerna plasma och LCD som är att föredra. Större och större TV produceras vilket ställer stora krav på signalleverans till TV:n. Kunderna med analog mottagning blir missnöjda över bildkvalitén men förstår snart att man bör komplettera med någon typ av digital mottagning. Den inspelningsbara digitalboxen gör succé på den inspelningsbara DVD-spelarens bekostnad. Integrationen mellan TV och dator blir vanligare och i mobiltelefonen har vi både fotografier, musik, talböcker och TV. TV-tjänst gör installationer av platt-tv, allt från enkla på möbel till mer avancerade lösningar med TV på vägg med ”osynligt” kablage, snyggt och praktiskt. Produkter med en logo av ett tuggat äpple efterfrågas allt oftare, TV-tjänst säljer och ger bra support.

Framtiden
Ännu större TV-apparater med ny teknik, tunnare och energisnålare. Datorn är nu fullt integrerad i TV:n och mobiltelefonen fungerar som fjärrkontroll. Inga kablar behövs för att sammankoppla TV:n med extern utrustning och vi når vårt bibliotek av bild och ljud vart vi än befinner oss. Kvalitén på utsändningarna har förbättrats ytterligare och 3D-tittandet kräver inte längre speciella glasögon. Filmen som vi tidigare hyrde i videobutiken köper vi direkt via TV:ns anslutning till nätet. TV-tjänst hjälper fortfarande sina kunder med driftsättning och installation av hemelektronik. Framtiden är spännande!